Sayı dogrusu

1/3 kesinin sayı doğrusunda gösterimi hangisidir

@Fdnmrt