Satın alma gücü ile desteklenmiş isteklere verilen ad

satın alma gücü ile desteklenmiş isteklere verilen ad

satın alma gücü ile desteklenmiş isteklere verilen ad

Cevap: Satın alma gücü ile desteklenmiş isteklere, “talep” adı verilir. Bu terim, bir kişinin veya topluluğun, sahip oldukları satın alma gücü ile birlikte gerçekten satın almaya hazır oldukları mallar ve hizmetler için gösterdikleri talebi ifade eder. Efektif talep, piyasa ekonomisinde üreticilerin ve satıcıların fiyatları belirleme sürecinde dikkate aldıkları önemli bir faktördür.