“Sarmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

Cevap

anci sözcükler
anılmıştır.
M

• halk ştini nazım şekillera
D
15
14
15
16
17
181
19
201

 1. “Sarmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
  sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Yönetmenin son filmi beni hiç sarmadı.
  B) Annesi bebeği kollarıyla sımsıkı sarmıştı.
  C) Yaprak sarma işini bir saatte bitirdi.
  D) Kuşakla sardığı beli incecik görünüyordu.
  E) Balkonun etrafını sarmaşıklar sarmıştı.
 2. A
  y

Cevap: A) Diğer cümlelerde gerçek anlamında kullanılmışır

1 Like