Sanayi inkılabıyla birlikte işçi sınıfının karşılaştığı sorunlar nelerdir kısaca

Sanayi inkılabıyla birlikte işçi sınıfının karşılaştığı sorunlar nelerdir kısaca

Sanayi inkılabıyla birlikte işçi sınıfının karşılaştığı sorunlar nelerdir kısaca

Cevap:

Sanayi inkılabı, makineleşmenin ve endüstriyel üretimin hızlı bir şekilde arttığı dönemdir. Bu dönemde işçi sınıfı, aşağıdaki sorunlarla karşı karşıya kalmıştır:

  1. Düşük ücretler: Fabrikalarda çalışan işçiler, genellikle düşük ücretler aldılar ve uzun saatler çalışmak zorunda kaldılar.

  2. Çalışma koşulları: İşçiler, genellikle tehlikeli ve sağlıksız koşullarda çalıştılar. Fabrikalarda güvenlik önlemleri eksikti ve işçiler, kazalara maruz kalabiliyorlardı.

  3. Çocuk işçiliği: Sanayi inkılabı döneminde, çocuk işçiliği çok yaygındı. Çocuklar, düşük ücretle ve genellikle tehlikeli koşullarda çalıştırıldılar.

  4. Sendikalaşma yasakları: Sanayi inkılabı döneminde sendikalaşma yasaklandı veya engellendi. İşçiler, kötü çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı mücadele edemiyorlardı.

  5. Evsizlik: Sanayi inkılabı döneminde, kırsal kesimden şehirlere göç eden işçiler, evsizlikle karşı karşıya kaldılar. Kiralar çok yüksekti ve işçiler, barınacak yer bulmakta zorlanıyorlardı.

  6. Sağlık sorunları: İşçiler, sağlıksız koşullarda çalıştıkları için sık sık hastalanıyorlardı. Ancak bu durumda doktorların ücretleri de çok yüksek olduğundan, işçiler tedavi edilmekte zorlanıyorlardı.