Saman ve buğday karışımını ayırmak için kullanılan yöntemdir

Saman ve buğday karışımını ayırmak için kullanılan yöntemdir?

Saman ve buğday karışımını ayırmak için kullanılan yöntemdir?

Cevap:

Saman ve buğday karışımını ayırmak için kullanılan yöntem, genellikle yüzlendirme yöntemi olarak adlandırılan bir yöntemdir.

Bu yöntemde, karışım suya bırakılır ve hafif olan saman parçacıkları su yüzeyinde asılı kalırken, daha ağır olan buğday parçacıkları yere düşer. Bu sayede, saman ve buğday ayrılmış olur.

Yüzdürme yöntemi, tarım işletmelerinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle tercih edilir. Ancak, bu yöntem sadece hafif ve ağır parçacıkların ayrıştırılması için kullanılabilir ve daha ince bir ayrıştırma gerektiren durumlarda diğer yöntemlerin kullanılması gerekir.