Sadık: beyhude: sefa: kıt vermek: nesil: cömert: hakikat: sır: kelimelerinin sözlükte anlamını bulunuz

sadık:
beyhude:
sefa:
kıt vermek:
nesil:
cömert:
hakikat:
sır:
kelimelerinin sözlükte anlamını bulunuz

sadık:
beyhude:
sefa:
kıt vermek:
nesil:
cömert:
hakikat:
sır:
kelimelerinin sözlükte anlamını bulunuz

Cevap: İşte verdiğiniz kelimelerin sözlük anlamları:

  1. Sadık: Güvenilir, doğru ve dürüst bir biçimde davranan, sözünde duran bir kişi veya şey anlamına gelir. Örneğin, “Sadık bir arkadaş” ifadesi, güvenilir bir arkadaşı tanımlar.

  2. Beyhude: Boşuna, sonuçsuz veya gereksiz bir şekilde anlamına gelir. Bir çaba veya eylemin bir sonuca ulaşmadığını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Beyhude çaba harcamak” boşuna çaba harcamak anlamına gelir.

  3. Sefa: Keyif, rahatlama veya eğlence anlamına gelir. Genellikle bir şeyin zevkini çıkarma veya rahatlama amacıyla kullanılır. Örneğin, “Sefa yapmak için bir tatil planladık.”

  4. Kıt Vermek: Bir şeyin miktarını veya düşünceli ifadeleri sınırlamak anlamına gelir. Kısıtlı veya sınırlı bir şekilde bir şey sunmak veya ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Bilgiyi kıt vermek” sınırlı miktarda bilgi sunmak anlamına gelir.

  5. Nesil: Belirli bir dönemde doğmuş veya büyümüş insanların topluca oluşturduğu bir grup anlamına gelir. Genellikle benzer sosyal, kültürel ve tarihsel deneyimlere sahip insanlar için kullanılır.

  6. Cömert: Bolca, eli açık, yardımsever ve başkalarına cömertçe davranan bir kişi veya şeyi tanımlar. Örneğin, “Cömert bir bağışta bulunmak” başkalarına yardım etmek anlamına gelir.

  7. Hakikat: Gerçeklik, doğru olan veya gerçek olan şey anlamına gelir. Bir şeyin gerçek doğasını veya gerçek durumu ifade eder. Örneğin, “Hakikat her zaman açıktır” ifadesi gerçeği veya doğruyu tanımlar.

  8. Sır: Başkalarının bilmediği veya öğrenmesi istenmeyen bilgileri ifade eder. Gizli veya özel bir bilgiyi korumak amacıyla kullanılır. Örneğin, “Bu konuşma sır olarak saklanmalıdır” gizli tutulmalıdır anlamına gelir.