Rüzgarın eş anlamlısı nedir?

Rüzgarın eş anlamlısı nedir?

Rüzgarın eş anlamlısı nedir?

Cevap: Rüzgar ile aynı anlama gelen yani aynı anlama gelen sözcük YEL sözcüğüdür.