Rum suresinin 17-27 ayetlerinin anlamını kuran i kerim mealinden okuyunuz

rum suresinin 17-27 ayetlerinin anlamını kuran i kerim mealinden okuyunuz

rum suresinin 17-27 ayetlerinin anlamını kuran i kerim mealinden okuyunuz

Cevap: Rum Suresi’nin 17-27 ayetlerinin Türkçe meali:

Rum Suresi, 17-27 Ayetler:

 1. Allah’ın yarattığını görmüyorlar mı? İşte bunlar, onların içinde yaşadıkları şehirlerin yıkılmasından sonra yerlerine yerleştirilen kimselerdir. Şüphesiz ki bu, Allah’ın gücünü gösteren açık bir delildir. Ama insanların çoğu bilmezler.

 2. Hergün onunla değişmekte olan, her an ona yabancı gelen işte bu dünya hayatı. Rızık bakımından da insanlara çeşitli türden ürünlerle denemek için Allah’ın lütfundan verilmiştir. Allah’ın yanında en kötü varlık yine inkârcılardır.

 3. Allah’ın emrine itaat edin, O’ndan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten siz, O’nun elçilerine karşı geldiğiniz zaman yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlardan olursunuz. Allah’tan korkun, O’na dönüş yapacaksınız.

 4. Onlar Allah’ın ayetlerini yalanladılar da, işte onlar yalanlayanların ta kendileridir.

 5. Kendilerine peygamberleri apaçık deliller getirdiği zaman inanmayan ve onunla alay edenler, başlarına gelecek olan olayı mı bekliyorlar?

 6. Onlardan öncekilerin sonu nasıl olmuşsa, işte inkârcıların sonu da öyle olur.

 7. Allah’ın kullarından ihlaslı olanlar müstesna, onlar da zafer kazanmışlardır.

 8. De ki: Allah’a yemin ederim ki, sizler bir topluluk olarak kabirlerinizin başına dikileceksiniz.

 9. Sonra onu herkes yaptığını anlayacaktır.

 10. İyi ve kötü amelini yüzüne vurulmuş olarak göreceksin.

 11. İyi amel işlemiş olan kimse (amelinin karşılığını) daha iyisiyle görür. kötü amel işlemiş olan kimse de yüzüne vurulan kötü amel kadar bir kötülükle cezalandırılır. Allah onları haksızlığa uğratmaz.