Rum patrikhanesinin din dışındaki işlerle uğraşması hangi inkılapla yasaklanmıştır

rum patrikhanesinin din dışındaki işlerle uğraşması hangi inkılapla yasaklanmıştır

rum patrikhanesinin din dışındaki işlerle uğraşması hangi inkılapla yasaklanmıştır

Cevap: rum patrikhanesinin din dışındaki işlerle uğraşması laiklik inkılabıyla ilgilidir.