Röportaj türü en çok hangi edebiyat döneminde gelişme göstermiştir?

Röportaj türü en çok hangi edebiyat döneminde gelişme göstermiştir ?

A) fecriati B) tanzimat C) servetifünun D) cumhuriyet

Röportaj türü en çok hangi edebiyat döneminde gelişme göstermiştir ?

Cevap: Röportaj türü en çok Cumhuriyet edebiyatı döneminde gelişme göstermiştir.