Roman türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Roman türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kurmaca bir gerçekliği ortaya koyar.
B) Öyküleme ve betimleme yapmak esastır.
C) Yansıttığı edebî akıma göre sınıflandırılabilir.
D) Gerçeküstü olayları da konu edinebilir.
E) Yazıldığı dönemin zihniyetinden bağımsızdır

Roman türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Burada şıklarda verilen E söylenemez. Çünkü Roman yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtır

Cevap: E şıkkıdır.