Reported Speech Konu Anlatımı

Konuşulanın aktarılmasında kullanılan zamanların değiştiği, aktarılan cümlenin doğrudan söylenmediği bir yapı olan “reported speech” yani “dolaylı anlatım”, İngilizce öğrenirken karşılaşılan önemli konulardan biridir. Bu yazımızda “reported speech” konusunu anlamak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri adım adım açıklayacağız.

“Reported Speech” Nedir?

“Reported speech” olarak da bilinen dolaylı anlatım, konuşulan şeyleri yeniden ifade etmek amacıyla kullanılan bir yapıdır. Dolaylı anlatımda, doğrudan konuşma yerine kişinin söylediği şeyler aktarılır. Bu yapıda, cümledeki zamanlar ve zamirler değişebilir.

Örneğin, doğrudan konuşmada “I am studying English” şeklinde bir cümleyi, dolaylı anlatımda “She said that she was studying English” şeklinde ifade edebiliriz.

“Reported Speech” Nasıl Oluşturulur?

“Reported speech” oluşturulurken, öncelikle cümlenin başına “that” bağlacı eklenir. Ardından, zamanlar ve zamirler uygun şekilde değiştirilir. Ayrıca, direk konuşmadaki ifadeler de genellikle sıfatlar, zaman zarfları gibi ifadelerle değiştirilir.

Örneğin, doğrudan konuşmada “I will come tomorrow” şeklinde bir cümleyi, dolaylı anlatımda “He said that he would come the next day” şeklinde ifade edebiliriz.

“Reported Speech” İle Kullanılan Zamanlar

Doğrudan konuşmanın aktarılması sırasında, zamanların kullanımı önemlidir. Aşağıdaki tablo, doğrudan konuşmanın zamanları ve bunların dolaylı anlatımdaki karşılıklarını göstermektedir:

Doğrudan Konuşma Dolaylı Anlatım
Simple Present Simple Past
Present Continuous Past Continuous
Present Perfect Past Perfect
Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous
Simple Past Past Perfect
Past Continuous Past Perfect Continuous
Past Perfect Past Perfect
Past Perfect Continuous Past Perfect Continuous
Future Simple Conditional
Future Continuous Conditional Continuous
Future Perfect Conditional Perfect
Future Perfect Continuous Conditional Perfect Continuous

“Reported Speech” Örnekleri

Aşağıda, farklı zamanlarda yapılmış doğrudan konuşmaların dolaylı anlatımdaki hallerini gösteren örnekler verilmiştir:

Simple Present

 • Direct Speech: “I like pizza.”
 • Reported Speech: She said that she liked pizza.

Present Continuous

 • Direct Speech: “I am studying for my exam.”
 • Reported Speech: He said that he was studying for his exam.

Simple Past

 • Direct Speech: “I went to the cinema last night.”
 • Reported Speech: She said that she had gone to the cinema the previous night.

Past Continuous

 • Direct Speech: “I was watching TV when he arrived.”
 • Reported Speech: He said that he had been watching TV when he had arrived.

Reported Speech İle İlgili Önemli Noktalar

“Reported speech” ile ilgili bilmeniz gereken bazı önemli noktalar aşağıda sıralanmıştır:

 • Genellikle, birinci tekil şahıs olan “I” yerine üçüncü tekil şahıs olan “he/she/it” kullanılır.

 • Zamanlar ve zamirler, doğrudan konuşmadaki zamana göre uygun şekilde değiştirilir.

 • Direk konuşmadaki ifadeler, dolaylı anlatımda farklı ifadelerle aktarılabilir. Bu ifadeler genellikle sıfatlar, zaman zarfları gibi ifadelerdir.

 • Dolaylı anlatımda, genellikle “that” bağlacı kullanılır. Ancak bazı durumlarda bu bağlacı kullanmak zorunlu değildir.

 • İngilizce’de, doğrudan konuşmanın aktarımında sıklıkla kullanılan fiillerin bazıları şunlardır: say, tell, ask, explain, shout, whisper, suggest, offer.

 • Sözle yapılan bir eylemi dolaylı anlatıma çevirirken, bazı zarflar yardımcı olabilir. Örneğin, “now” kelimesi “then”, “today” kelimesi “that day”, “yesterday” kelimesi “the day before” şeklinde değiştirilebilir.

Reported Speech Egzersizleri

Reported speech konusunu daha iyi anlamak için egzersizler yapmak faydalı olabilir. Aşağıda, örnek reported speech egzersizleri verilmiştir:

Örnek 1

Doğrudan Konuşma: “I’m feeling tired,” John said.

Dolaylı Anlatım: John said that he ___________________________.

(a) was feeling tired (b) is feeling tired (c) felt tired (d) had felt tired

Cevap: (a) was feeling tired

Örnek 2

Doğrudan Konuşma: “Can you give me a hand?” she asked.

Dolaylı Anlatım: She ________________________________ if I could give her a hand.

(a) asked (b) asks (c) had asked (d) has asked

Cevap: (a) asked

Sonuç

“Reported speech” konusu, İngilizce öğrenirken karşılaşılan önemli konulardan biridir. Bu yapıyı doğru şekilde kullanmak için, uygun zamanları ve zamirleri bilmek önemlidir. Ayrıca, direk konuşmadaki ifadeleri doğru şekilde aktarmak da gereklidir. Bu yazımızda, reported speech konusunu adım adım açıkladık ve örneklerle pekiştirdik.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Reported speech yaparken kullanılan zamanlar nelerdir?
 • Simple past, past continuous, past perfect gibi zamanlar kullanılabilir. Direk konuşmadaki zamana göre uygun zaman seçilir.
 1. Doğrudan konuşmadaki ifadeler ne şekilde değiştirilir?
 • Doğrudan konuşmadaki ifadeler, dolaylı anlatımda sıfatlar, zaman zarfları gibi farklı ifadelerle değiştirilebilir.
 1. “That” bağlacı her zaman kullanılır mı?
 • Hayır, bazı durumlarda bu bağlacı kullanmak zorunlu değildir.
 1. Reported speech egzersizleri yapmak neden faydalıdır?
 • Reported speech egzersizleri yapmak, konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olur ve uygulamalı olarak öğrenmenize olanak sağlar.
 1. Reported speech hangi amaçla kullanılır?
 • “Reported speech” genellikle, doğrudan konuşmanın aktarımında kullanılır. Bu yapı sayesinde, kişinin söylediği şeyler yeniden ifade edilebilir.