Reggio emilia yaklaşımı özellikleri, amaçları ve etkinlikleri nedir?

Reggio emilia yaklaşımı özellikleri, amaçları ve etkinlikleri nedir

reggio emilia yaklaşımı özellikleri, amaçları ve etkinlikleri nedir

Cevap:
Reggio Emilia yaklaşımı, İtalya’nın Reggio Emilia şehrinde geliştirilmiş bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda çocukların merak duygularına odaklanılır ve onların öğrenme süreçleri kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir.

Reggio Emilia yaklaşımının temel özellikleri:

  • Çocuk merkezli bir yaklaşım: Yaklaşım, çocukların ilgilerine, ihtiyaçlarına ve düşüncelerine odaklanarak öğrenme sürecini şekillendirir.

  • Proje tabanlı öğrenme: Projeler, çocukların aktif katılımıyla oluşturulur ve çocukların soru sorması, keşfetmesi ve öğrenmesi sağlanır.

  • Sanat ve yaratıcılık: Yaklaşım, sanat ve yaratıcılığı öğrenmenin temel bir parçası olarak görür.

  • İletişim ve işbirliği: Yaklaşım, çocukların birbirleriyle ve öğretmenleriyle iletişim kurması, ilişki kurması ve işbirliği yapmasını teşvik eder.

Reggio Emilia yaklaşımının amacı, çocukların kendilerini ifade etmelerini, düşünme becerilerini geliştirmelerini ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşım, çocukların yaratıcılıklarını ve merak duygularını destekleyerek öğrenme süreçlerini daha anlamlı hale getirir.

Reggio Emilia yaklaşımında etkinlikler, çocukların ilgi alanlarına göre şekillenir. Örneğin, çocuklar bir projede bir araya gelerek kendi oyuncaklarını tasarlayabilir, bir sergi düzenleyebilir veya bitki yetiştirmeyle ilgili deneyler yapabilirler. Bu etkinlikler, çocukların kendi öğrenme süreçlerine katkıda bulunmalarını ve farklı beceriler geliştirmelerini sağlar.