Rasyonel sayılarla toplama çıkarma soru yanlış olabilirmi