Rasyonel sayılarda problemler

Sabit hızla ilerleyen bir yarış aracı
bir pisti 1 2/5 dakikada
turlamaktadır. Buna pöre bu araç
hızla 35 dakikada bu pisti
aynı hızla kaç defa turlar?