Rakamları farklı iki basamaklı en küçük asal sayının en küçük asal sayıdan farkı kaçtır

Rakamları farklı iki basamaklı en küçük asal sayının en küçük asal sayıdan farkı kaçtır

  • Rakamları farklı iki basamaklı en küçük asal sayı: 13 tür. (11 olamaz rakamlar aynı)

  • En küçük asal sayı: 2 dir.

Bu sayıların farkı: 13-2=11 dir.

Cevap: 11