R sabiti kaçtır?

r ideal gaz sabitinin değeri kaçtır ?

r ideal gaz sabitinin değeri kaçtır ?

Cevap : r ideal gaz sabitinin değeri;

R=\frac{22.4}{273}

veya R= 0,082 ’ dir.