Problemler sorusu

AMA TESTI
MATEMATIK
ücret tarifesi aşağıda verilmiştir.
10. Bir GSM operatörünüm konuşma için uyguladığı iki ayrı aylık
Tarife
1 dk ücreti
Tarife içi
Tarife aşımı
ar
ACC 21
B) 24
10 kuruş
12 kuruş
7
s
Bu GSM operatörü aylık 500 dakikaya kadar olan konuşmayı
tarife içi, 500 dakikadan sonraki konuşmayı tarife aşımı olarak
değerlendirmektedir. Enes bu tarifelerden I. sini, Osman ise II.
sini tercih etmiş ve her ikisi de tarifelerini eşit süre aşarak aynı
miktar para ödemişlerdir.
Buna göre, Enes tarife aşımı konuşmaları için kaç TL öde-
me yapmıştır?
A) 20
C) 30
II.
2 kuruş
8 kuruş
SO
264
D) 32
p.
E) 36
sp
D