Problemler konusu

Aylin Hanım kızının doğum günü için hazırladı- ğı pastayı farklı büyüklükteki dilimlere ayırarak dağıtmak istiyor.

Önce pastayı şekildeki gibi 3 eş parçaya ayırı- yor. Sonra parçalardan birini 2 eş dilime, birini 3 eş dilime, diğerini 4 eş dilime ayırıyor.

13

Buna göre oluşan farklı büyüklükteki 3 pas- ta diliminin toplamının tüm pastaya oranı kaçtır?

Anlamadığın yeri sorabilirsin @Ceren2