Pqrabolll aciilll T parabolünün tepe noktası olduğuna göre, I. f(-4)=0 dır. II. a+b<0 dır. III. a b c < 0 dır.. ifadelerinden hangileri doğrudur?

f(x) = ax2 + bx + c parabolünün grafiğinin, dik koordinat düz- leminde eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçaları aşağıda verilmiştir.

y

16

T parabolünün tepe noktası olduğuna göre,

I. f(-4)=0 dır.

II. a+b<0 dır.

III. a b c < 0 dır…

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Simetri ekseni y ekseni olduğundan 1. Doğru f(4)=0 ise f(-4) de sıfırdır.

Kökler toplamı sıfır ve parabolun kolları aşağı doğru ise a=negatif b=0 dır. Buradan II doğru.

b=0 ise a.b.c=0 dır.

Cevap I ve II @Zehra_Sytmz