Polinomunun çift katlı bir kökü x = 1 olduğuna göre, m ile n arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi- dir?

P(x) = m * x ^ 4 + 2x ^ 3 - 4x ^ 2 + nx + p

polinomunun çift katlı bir kökü x = 1 olduğuna göre, m ile n arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi- dir?

A) 3m - n = 1

B) 2m - n = 2

C) 4m - n = 2

A - 4

B)-2

D) 4m + n = 2

E) 2m + n = 2

P(x) = (x-2)²= (x² + bx+c)= mx "+2x=x+x+p

@Dersnotu