Polinomlar test

I. P(x) = x ^ 3 - 3x ^ 2 - 1

ifad

kaç

A)-

  1. Q(x) = sqrt(5) + 1

R(x) = 1/3 * x ^ 2 - 1

IV. K(x) = x + sqrt(x) + 3

V. M(x) = sqrt(x ^ 3) + 2x

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi polinom

belirtir?