Pest analizi nedir? örnekleri nelerdir?

Pest analizi nedir? örnekleri nelerdir?

Pest analizi nedir? örnekleri nelerdir?

Cevap:

PEST analizi, işletmelerin karşılaştığı siyasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörleri inceleyerek, işletme performanslarını değerlendirmesine yardımcı olan bir araçtır. İşletmeler, PEST analizi yaparak içinde faaliyet gösterdikleri pazarı daha iyi anlayabilirler ve bu sayede stratejik bir şekilde hareket edebilirler. PEST analizi örnekleri şunlar olabilir:

  • Siyasi: Mevcut politik durum, hükümetin vergi politikaları, yasal düzenlemeler, hükümetin açıkladığı kamu harcamaları vb. Örnek olarak; Brexit sonrası İngiltere’deki diğer Avrupa ülkeleri ile olan ticari ilişkilerdeki değişiklikler.
  • Ekonomik: Faiz oranları, enflasyon oranları, işsizlik oranları, para birimi dalgalanmaları, e-ticaret trendleri vb. Örnek olarak; Pandemi süreci sonrası artan işsizlik oranları sebebiyle tüketicilerin harcama alışkanlıklarındaki değişimler.
  • Sosyal: Tüketici davranışları, yaşam tarzı trendleri, nüfus yapısı, kültürel farklılıklar vb. Örnek olarak; Genç nüfusun, sağlıklı yaşam trendlerini benimsemesi ve bu doğrultuda besin tercihlerindeki değişimler.
  • Teknolojik: Dijital teknolojiler, otomasyon, yapay zeka, veri analizi vb. Örnek olarak; artan internet kullanımı sonucu geleneksel satış noktalarına olan talepteki azalma ve e-ticaret satışlarının artması.

PEST analizleri işletmelerin karşılaştığı riskleri anlamalarını sağlar ve işletmenin geleceği için doğru stratejik planlar oluşturulmasına yardımcı olur.