Periyodik sistemde aynı grupta atom numarası arttıkça verilen periyodik özelliklerden hangisi artar

Periyodik sistemde aynı grupta atom numarası arttıkça verilen periyodik özelliklerden hangisi artar ​

Oeriyodik sistemde aynı grupta atom numarası arttıkça verilen periyodik özelliklerden hangisi artar. ​

Cevap:

Periyodik tabloda aynı grupta yer alan elementlerin atomları, aynı sayıda elektron sayısına sahiptirler, ancak farklı proton sayılarına sahiptirler. Bu nedenle, aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özelliklere sahiptirler ve bu benzerlikler, elektronların dış enerji seviyelerindeki benzerliklerden kaynaklanır.

Aynı gruptaki elementlerin atom numaraları arttıkça, elektronların dış enerji seviyelerindeki sayısı artar. Bu da, bu elementlerin kimyasal özelliklerinin değişmesine neden olur. Özellikle, aynı gruptaki elementlerin atom numaraları arttıkça, elektronların dış enerji seviyelerindeki orbitallerin büyüklüğü artar ve elektronların uzaklığı artar. Bu nedenle, aynı gruptaki elementlerin atom numaraları arttıkça, atom yarıçapı artar.

Sonuç olarak, aynı gruptaki elementlerin atom numaraları arttıkça, atom yarıçapı artar. Bu da, bu elementlerin kimyasal özelliklerindeki değişimlere neden olur.