Patristik felsefe ile skolastik felsefe arasındaki temel farklar nelerdir?

Patristik felsefe ile skolastik felsefe arasındaki temel farklar nelerdir?

patristik felsefe ile skolastik felsefe arasındaki temel farklar nelerdir?

Cevap;

Patristik Felsefe

  • Düşüncelerinin temelinde inanç ve tanrı yer alır.

  • Bu felsefede İnanç akıldan üstün tutulmuştur.

  • Platonculuk ve Platon’un öğretileri ön plandadır.

Skolastik Felsefe

  • Aristoteles ve onun öğretileri ön plandadır.

  • Patristik felsefe aksine düşüncelerin temelinde akıl yer almaktadır.

  • Bu dönem de din ile felsefe birbirinden ayrılmaya başlamıştır.