Past Modals Konu Anlatımı

Past Modals Konu Anlatımı

Past modals, geçmişte yapılacak bir aksiyonu ifade etmek için kullanılan modal fiillerdir. İngilizce dilinde, may, might, could, should, would, must ve need gibi modal fiiller past zaman için kullanılabilir.

Örnek:

  • He might have been at the library yesterday. (Dün kütüphanede olabilir.)
  • She could have finished the project by last night. (Geçen gece projeyi bitirebilir.)
  • They should have left for the airport an hour ago. (Bir saat önce havalimanına gitmelilerdi.)

Past modals, geçmişte yapılacak bir aksiyonun belirsizliğini, olasılığını, gerekliliğini veya uygunluğunu ifade etmek için kullanılabilir. Modal fiiller, cümlenin başında bulunur ve fiil ile birlikte kullanılır.