Parnasizm özellikleri nelerdir? Temcilleri kimlerdir? Türk temcilleri kimdir

parnasizm özellikleri nelerdir? Temcilleri kimlerdir? Türk temcilleri kimdir

Parnasizm özellikleri nelerdir?

Parnasizm, 19. yüzyıl Fransız edebiyatının bir akımıdır ve bu akımın özellikleri şunlar olabilir:

 1. Karşı Durma ve İroni: Parnasist şairler, romantik dönemin duygusal ve lirik şiirine karşı durdular. Onların şiirleri, romantiklerin aşırı duygusal ve melankolik üslubuna karşı soğukkanlılık, objektiflik ve ironi içerir.

 2. Doğal ve Nesnel Gözlem: Parnasist şairler, doğal dünyayı ve nesneleri objektif bir şekilde gözlemleyerek şiirlerinde yansıttılar. Doğanın güzellikleri, nesnelerin detayları ve fiziksel gerçeklik, onların şiirlerinde önemli bir rol oynadı.

 3. Titiz Dil ve Metrik Ustalık: Parnasist şairler, şiirlerini özenle yazdılar ve dilin güzelliklerine odaklandılar. Metrik düzenlemelere ve uyaklara büyük önem verdiler.

 4. Klasik Temalar: Parnasist şiir, klasik mitoloji, tarihi olaylar ve efsaneler gibi konulara sıkça atıfta bulundu. Antik Yunan ve Roma kültürüne, mitolojik figürlere ve klasik temalara sıkça yer verdiler.

 5. Yabancılaşma ve Toplumsal Eleştiri: Parnasist şiirde, şairler genellikle toplumsal eleştiriye ve yabancılaşmaya odaklandılar. Toplumsal sorunları ve insanların yabancılaşmasını eleştiren şiirler yazdılar.

 6. Sanat İçin Sanat Anlayışı: Parnasistler, “l’art pour l’art” (sanat için sanat) ilkesini benimsediler. Onlara göre şiir, sadece estetik ve sanatsal bir amacı taşımalıydı ve toplumsal veya ahlaki bir mesaj taşıma amacı güdülmemeliydi.

Parnasizm, Fransız edebiyatında romantizme ve sembolizme tepki olarak ortaya çıktı ve 19. yüzyılın ikinci yarısında etkili bir akım haline geldi. Önde gelen parnasist şairler arasında Théophile Gautier, Leconte de Lisle ve José-Maria de Heredia gibi isimler bulunur. Parnasistler, özellikle dilin ve formun güzelliğine vurgu yaparak edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulundular.

Parnasizm Temcilleri kimlerdir?

Parnasizm, 19. yüzyıl Fransız edebiyatının bir akımıdır ve önde gelen parnasist şairler şunlardır:

 1. Théophile Gautier: Parnasizmin öncülerinden biri olarak kabul edilir. “Fleurs du Mal” adlı ünlü eseriyle tanınan Baudelaire ile yakın bir arkadaşlığı vardı ve parnasist estetiğin savunucusuydu.

 2. Leconte de Lisle: Parnasizmin en önde gelen temsilcilerinden biridir. Doğa ve mitoloji temalarını işleyen şiirleriyle tanınır. “Les Poèmes Antiques” ve “Les Poèmes Barbares” gibi eserleri ünlüdür.

 3. José-Maria de Heredia: Fransız parnasizminin İspanyol asıllı temsilcisi olarak bilinir. Özellikle tarihi ve mitolojik temaları işlediği şiirleri ile ünlüdür.

 4. Paul Verlaine: Verlaine, parnasizmin ardından sembolizmin önde gelen şairlerinden biri haline geldi. Ancak parnasist dönemde de önemli eserler verdi.

Bu şairler, parnasizmin estetik anlayışını ve özelliklerini temsil eden önemli isimlerdir. Parnasizm akımı, romantizmin duygusal yoğunluğuna karşı estetik ve objektif bir tutumu benimseyerek öne çıkmıştır.

Parnasizm Türk temcilleri kimdir

Parnasizm, Fransız kökenli bir edebiyat akımıdır ve özellikle Fransız edebiyatında etkili olmuştur. Bu nedenle “Türk temcileri” gibi bir terim kullanmak yerine, Türk edebiyatında etkilenen veya bu akıma benzer özelliklere sahip şairleri veya yazarları listelemek daha anlamlı olacaktır. Bu yazarlar arasında şunlar bulunabilir:

 1. Cenap Şahabettin: Türk edebiyatında Parnasizm etkisi taşıyan şairlerden biridir. Doğaya, objektif gözlem ve detaylara önem veren şiirler yazmıştır.

 2. Ahmet Haşim: Ahmet Haşim’in bazı şiirleri parnasist etkiler taşır. Özellikle şehir yaşamını ve insan psikolojisini gözlemleyen eserleri dikkat çeker.

 3. Ahmet Muhip Dranas: Parnasizm akımının etkisiyle yazdığı şiirlerle tanınır. Doğayı ve nesneleri betimleyen şiirler kaleme almıştır.

Ancak, Türk edebiyatında Parnasizm akımı doğrudan uygulanmamış olsa da bu şairlerin bazı eserlerinde parnasist etkiler görülebilir. Türk edebiyatında daha çok farklı akımlar ve üsluplar öne çıkmıştır.