Paris konferansında uluslararası barışı sağlamak için atılan adım

Paris konferansında uluslararası barışı sağlamak için atılan adım

Paris konferansında uluslararası barışı sağlamak için atılan adım** Cemiyet-i Akvam’ın(Milletler Cemiyeti)** kurulmasıdır.