Paralelkenar özellikleri nedir?

Paralelkenar özellikleri nedir?

Paralelkenar özellikleri

Paralelkenar, iki çift karşılıklı kenarının birbirine paralel olduğu dörtgene denir. Aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir.
  • Komşu açıları toplamı 180 derecedir.
  • İki çift karşılıklı kenarı paraleldir.
  • Köşegenleri birbirine eşittir ve ortadan keserler.
  • Alanı taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımına eşittir.
  • Çevresi, taban uzunluğunun iki katı ile yan kenarların toplamına eşittir.
  • İki eşit parçaya bölünen herhangi bir köşegen, paralel kenarların yüksekliğine eşittir.