Paragraf oluşturma

 1. Bu değişimde geleneksel olarak yü- celtilen hemen her şeyin giderek de- ğersizleştirilmesine karşılık geçmişte değersiz ve süfli olan değer kazanı- yor.
  II. “Bal tutan parmağını yalar.”, “Yağmur yağarken küpleri doldurmak gerekir.” gibi özdeyişlerimiz (1), geçmişte, ço- ğunlukla olumsuzlanmıştır.
  III. Verili değer hükümlerinin tepetaklak edilmesi olarak ifade edilebilen radi- kal bir değişim, artık gündelik hayatın sosyolojisinde gözlemleniyor.
  IV. Marjinal bir ahlaki tavır alışı işaret eden bu sözler bugün, kabul gören, bir söylemin parçası olarak dolaşıma girmiş bulunuyor.
  V. Tespitimde özellikle gündelik hayatın iktisat söyleminde öteden beri var ola- nın, bu defa hâkim bir konuma gelmiş olmasını kastediyorum.
  Yukarıdaki numaralanmış cümleler- den anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde hangi cümle baştan ikin- ci olur?

Soru Fotoğrafı:

Soru Açıklaması:

Doğru Cevap:

1.sırada yer alan 3. paragraftır.

 • … Radikal bir değişim yazıyor ve 2.sırada yer alan 1.paragrafta
  -Bu değişim… diye söz ediyor.
  *Diğer paragrafların hiçbiri 1.sırada yer alamaz.
  Çünkü
  -Bal tutan … paragrafı örneklendirilmiş paragraftır bundan önce giriş yapılması gerekir
  -Marjinal… bu sözler paragrafında , bu sözler ifadesi var. Bu paragraftan önce de bir şey denmiş .
 • Tespitimde… Neyin nespiti ? Bu paragrafla da başlangıç yapılmayacağına göre .
  3-1-2-4-5