Parabol konusu yardım

y = m * x ^ 2 + 10x + m + 24

parabolü ile y = k

dcenter fun beat the noda arasındaki uzaklık 6