Para teorisi ve politikası soru

Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden biri değildir? (5 Puan)

Taşınmaya elverişli olması

Değişim aracı olması

Heterojen olması

Değer saklama aracı olması

Bölünebilir olması

Heterojen olması, paranın özelliklerinden biri değildir. Paranın özellikleri taşınabilirlik, değişim aracı olma, değer saklama aracı olma, bölünebilir olma ve genel olarak kabul görme şeklinde sıralanır. @Elvan