P ve q tamsayılar olmak üzere p>q>0 p+q=19 olduğuna göre p.q en az kaçtır

P ve q tamsayılar olmak üzere p>q>0 p+q=19 olduğuna göre p.q en az kaçtır

Cevap: p ve q pozitif tamsayı ve p sayısı q dan büyükmüş. çarpım en az çıkması biribine uzak değerler verilmelidir. p=18 ve q=1 alırsak p.q en az 18 olur.

1 Like