Özne ile nesne arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan ürüne ne ad verilir

özne ile nesne arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan ürüne ne ad verilir

Özne ile nesne arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan ürüne ne ad verilir

Cevap: Özne ile nesne arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan ürüne Bilgi denir.