Özkaynaklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

özkaynaklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

özkaynaklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Cevap: Özkaynaklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır:

“Özkaynaklar, şirketin sahiplerine ait olan ve şirketin borçlarını karşılamak için kullanılabilecek sermaye kaynaklarıdır.”

Bu ifade doğru bir tanımlamadır. Özkaynaklar, şirketin sahiplerine ait olan ve şirketin finansmanında kullanılan kaynaklardır. Sahiplerin şirkete yaptığı sermaye yatırımları, hisse senetleri, kâr dağıtımları ve hissedarların şirkete olan katkıları gibi unsurlar, özkaynakları oluşturan faktörlerdir. Özkaynaklar, şirketin borçlarını karşılamak ve işletme faaliyetlerini sürdürmek için kullanılabilir. Ancak, özkaynaklar aynı zamanda şirketin büyüme ve genişleme projeleri için de kullanılabilir.