Özgeçmiş sunum yazısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Özgeçmiş sunum yazısı” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Lütfen birini seçin:

a. A4 sayfasına yazılabilir.
b. Tükenmez ya da dolmakalemle imzalanabilir.
c. E-posta ile gönderilebilir.
d. 1-2 paragrafla sınırlandırılabilir.
e. Faks ile gönderilebilir.

Özgeçmiş sunum yazısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Bilgiler arasında yanlış olan seçenek “e. Faks ile gönderilebilir.” dir. Özgeçmiş sunumu, modern iş başvurularında genellikle dijital ortamlarda veya e-posta ile gönderilmektedir. Fakslar daha az yaygın hale gelmiş bir iletişim yöntemi olduğu için özgeçmiş sunumunda kullanılması pek tercih edilmez. Dolayısıyla, özgeçmişin faks ile gönderilmesi uygun bir seçenek değildir.