Özel amaçlı finansal tablolar nelerdir?

özel amaçlı finansal tablolar nelerdir?

özel amaçlı finansal tablolar nelerdir?

Cevap: Özel amaçlı finansal tablolar (Special Purpose Financial Statements), belirli bir amaca veya proje için hazırlanan finansal tablolardır. Standart finansal tablolardan farklılık gösteren özel amaçlı finansal tablolar, genellikle bir kuruluşun ya da projenin özel gereksinimlerine yönelik olarak hazırlanmaktadır.

Özel amaçlı finansal tablolara örnek olarak şunlar verilebilir:

  • Proje Finansman Tabloları: Yatırım projelerinin maliyet yapısını ve nakit akışlarını göstermek için hazırlanan finansal tablolardır.

  • Birleşme ve Satın Alma Tabloları: İki veya daha fazla şirketin birleşmesi veya bir şirketin başka bir şirketi satın alması durumunda hazırlanan finansal tablolardır.

  • Sermaye Artırımı ve Azaltımı Tabloları: Şirketlerin sermaye artırımı veya azaltımı gerçekleştirmesi durumunda hazırlanan finansal tablolardır.

  • Emisyon Tabloları: Hisse senedi, tahvil veya benzeri finansal araçların ihraç edilmesi durumunda hazırlanan finansal tablolardır.

  • Özelleştirme Tabloları: Devlete ait bir şirketin özelleştirilmesi veya satılması durumunda hazırlanan finansal tablolardır.

Bu örnekler dışında da farklı özel amaçlı finansal tablolar hazırlanabilir. Ancak, bu finansal tabloların hazırlanması ve sunulması ile ilgili belirli kurallar ve düzenlemeler mevcuttur. Mesela bazı durumlarda SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından belirlenmiş standartlar kullanılmalıdır.