Oy eş anlamlısı nedir?

oy eş anlamlısı nedir?

oy eş anlamlısı olan kelime?

Cevap: Oy kelimesinin eş anlamlısı olan yani oy kelimesi ile aynı anlama gelen kelime REY sözcüğüdür.