Otofinansman nedir? Örnekleri nelerdir?

otofinansman nedir? Örnekleri nelerdir?

otofinansman nedir? Örnekleri nelerdir?

Cevap: Otofinansman, bir şirketin kendi öz kaynaklarından finansman sağlamasıdır. Bu yöntem çoğunlukla öz kaynakların kullanılması yoluyla gerçekleştirilir ve borçlanma maliyetlerinden kaçınmak için tercih edilir.

Otofinansmanın bazı örnekleri şunlardır:

 1. İştirakler veya ortak girişimler: Şirketler, diğer şirketlerle işbirliği yaparak yeni projeleri finanse etmek için ortaklık kurabilirler.

 2. Tahvil ihraçları: Şirketler, tahvil ihraçları yaparak kendilerine kaynak sağlayabilirler. Ancak bu, otofinansman değil, aslında borçlanma yoluyla finansman sağlama yöntemidir.

 3. Kar dağıtımı: Şirketler, elde ettikleri karı hissedarlara dağıtarak kendilerine yeni finansman kaynakları yaratabilirler.

 4. Yeni hisse senedi ihracı: Şirketler, yeni hisse senedi ihracı ile öz kaynaklarını artırarak kendilerine finansman sağlayabilirler.

 5. Varlık satışları: Şirketler, gereksiz veya artık kullanılmayan varlıklarını satarak gelir elde edebilir ve bu şekilde yeni projeleri finanse edebilirler.

Bu yöntemler, şirketlerin kendilerine finansman sağlamaları için farklı seçenekler sunar. Ancak hangi yöntemin kullanılacağı, şirketin özellikleri ve finansal durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Başka otofinansman örnekleri :

 • Nakit birikimi: Şirketler, elde edilen karları veya satışlarından gelen nakit akışını saklayarak ileride kullanmak üzere fon biriktirebilirler.

 • Yatırım getirileri: Şirketler, sahip oldukları yatırımlardan elde ettikleri getirileri kullanarak kendilerine finansman sağlayabilirler.

 • İç kaynaklardan tasarruf: Şirketler, maliyetleri azaltarak veya faaliyetlerini daha verimli hale getirerek iç kaynaklarından tasarruf yapabilir ve bu tasarrufları yeni projeler için kullanabilirler.

 • Uzun vadeli yatırımlar: Şirketler, uzun vadeli yatırımlar yaparak gelecekteki nakit akışlarını planlayabilirler.

 • Mevcut varlıkların yeniden satın alımı: Şirketler, mevcut varlıklarını satın alarak kendilerine finansman sağlayabilirler. Bu yöntem, genellikle satın alma finansmanında da kullanılır.

 • işletme gelirlerinin yeniden yatırımı: Şirketler, işletme gelirlerini yeni projeler için yeniden yatırarak kendilerine finansman sağlayabilirler.

Otofinansman yöntemleri, bir şirketin finansman ihtiyacına bağlı olarak farklılık gösterir. Şirketler, finansman ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla yöntemi kullanabilirler veya farklı dönemlerde farklı yöntemleri tercih edebilirler.