Osmanlı tarihinde hangi padişahların toplam hükümdarlık süresi daha uzundur

Osmanlı tarihinde hangi padişahların toplam hükümdarlık süresi daha uzundur?

A- I. Selim, II. Selim, III. Selim

B- I. Mustafa, II. Mustafa, III. Mustafa

C- I. Ahmed, II. Ahmed, III. Ahmed

D- I. Mahmud, II. Mahmud

Osmanlı tarihinde hangi padişahların toplam hükümdarlık süresi daha uzundur?

A- I. Selim, II. Selim, III. Selim

B- I. Mustafa, II. Mustafa, III. Mustafa

C- I. Ahmed, II. Ahmed, III. Ahmed

D- I. Mahmud, II. Mahmud

Doğru Cevap: I. Mahmud, II. Mahmud