Osmanlı mimari anlayışında batı etkisinin görüldüğü ilk dönem hangisidir?

osmanlı mimari anlayışında batı etkisinin görüldüğü ilk dönem hangisidir?

osmanlı mimari anlayışında batı etkisinin görüldüğü ilk dönem hangisidir?

Cevap: osmanlı mimari anlayışında batı etkisinin görüldüğü ilk dönem XVIII. yüzyılın ilk yarısı içinde başlamakla beraber Lâle Devri adı verilen Sultan III. Ahmed döneminidir. (1704-1730)