Osmanlı devletinin 1. dünya savaşında savaştığı cepheler hangileridir?

Osmanlı devletinin 1. dünya savaşında savaştığı cepheler hangileridir?

Osmanlı devletinin 1. dünya savaşında savaştığı cepheler

  1. Kafkas Cephesi (Ruslar ile-taarruz cephesi)

  2. Kanal Cephesi (İngiltere ile-taarruz cephesi)

  3. Çanakkale Cephesi (ingiltere, fransa ile-savunma cephesi)

  4. Irak Cephesi (İngiltere ile-savunma cephesi)

  5. Suriye-Filistin Cephesi (ingiltere-Savunma Cephesi)

  6. Hicaz-Yemen Cephesi (iniltere ve Araplar-savunma cephesi)

  7. Galiçya-Makedonya-Romanya Cephesi (müttefiklere yardım cephesi)