Osmanlı devletinde lale devrinde gerçekleştirilen yenilikler nelerdir?

osmanlı devletinde lale devrinde gerçekleştirilen yenilikler nelerdir?

osmanlı devletinde lale devrinde gerçekleştirilen yenilikler nelerdir?

Cevap:

Lale devri yenilikleri ;

Lale devri; 1718 yılında Pasarofça Antlaşması ile başlamış ve 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. Dönemin padişahı III.Ahmet’tir.

Bu devirde yapılan yenilikler ise şöyledir:

  • İlk kez çiçek hastalığına karşı aşı uygulanmıştır.
  • İstanbul’daki yangınları önlemek için Tulumbacılar adı verilen yeniçerilerden oluşan bir itfaiye ocağı kurulmuştur.
  • Paris, Londra ve Viyana gibi Avrupa başkentlerine geçici elçilikler yollanmış ve Avrupa’yı yakından tanıma imkânı sağlanmıştır.
  • Çini atölyeleri, kağıt, kumaş ve seramik fabrikası açılmıştır.
  • 1727’de İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi’nin çalışmalarıyla ilk sivil Türk matbaası açılmıştır. Matbaada dini kitaplar tepki çekmemek için basılmamıştır ve basılan ilk eser, Van Kulu Lügâti olmuştur.
    Askeri anlamda bir ıslahat yapılmaması ise bu dönemde eksiklik olarak görülür.