Osmanlı devleti tarihinde; ilk kez iki farklı siyasi parti katılımıyla gerçekleştirilen çok partili seçimler hangi dönemde yapılmıştır?

Osmanlı devleti tarihinde; ilk kez iki farklı siyasi parti katılımıyla gerçekleştirilen çok partili seçimler hangi dönemde yapılmıştır?

osmanlı devleti tarihinde; ilk kez iki farklı siyasi parti katılımıyla gerçekleştirilen çok partili seçimler hangi dönemde yapılmıştır?

Cevap: İki partili sseçimler II.Meşrutiyenin ilanından sonra yapılmıştır.