Osmanlı devleti parlamenter sisteme neyle geçmiştir?

Osmanlı devleti parlamenter sisteme neyle geçmiştir?

Osmanlı devleti parlamenter sisteme neyle geçmiştir?

Cevap: Osmanlı devleti parlamenter sisteme 23 Aralık 1876 tarihinde Kanun-ı Esasî 'nin ilân edilmesi ve 19 Mart 1877 tarihinde de ilk Parlamentonun açılmasıyla Parlamenter rejim başlamıştır.