Osmanlı devlet düzeni ne zaman resmen sona ermiştir?

Osmanlı devlet düzeni ne zaman resmen sona ermiştir?

Osmanlı devlet düzeni ne zaman resmen sona ermiştir?

Cevap: Osmanlı Devleti’nin resmen sona ermesi 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarih Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu tarihtir ve Osmanlı Devleti bu tarihte tamamen ortadan kalkarak yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmıştır. Ancak, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı ve çöküş süreci yaklaşık olarak I. Dünya Savaşı yıllarından itibaren başlamıştır.