Örtük program nedir?

Örtük program nedir?

Örtük program nedir?

Cevap:

Örtük program, belirli bir eğitim kurumunun müfredatında açıkça belirtilmemiş ancak öğrencilerin kazanması gerektiği kabul edilen bilgi ve becerileri ifade eder. Bu, öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır ve öğrencilerin sınıfın dışındaki deneyimleri, kültürel etkileşimleri ve diğer faktörler yoluyla da kazanabilecekleri bilgileri içerir.

Örtük program, öğrencilerin okullarda öğrendikleri konulara ek olarak, özellikle sosyal bilgiler ve etik alanlarında, kazanmaları beklenen değerleri de içerir. Örneğin, öğrencilerin iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme, problem çözme ve benzeri becerileri geliştirmeleri beklenir. Bu beceriler, açık bir şekilde müfredatta yer almayabilir, ancak öğrencilerin gelecekteki başarıları için son derece önemlidir.

Örtük programın varlığı, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için müfredat dışındaki faktörleri de dikkate almaları gerektiğini vurgular. Bu nedenle, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan örtük programlar, öğrencilerin gerçek dünya sorunlarına karşı daha hazırlıklı ve duyarlı bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olabilir.