Orhun yazıtlarında anne anlamında kullanılan kelime hangisidir

Orhun yazıtlarında anne anlamında kullanılan kelime hangisidir

Orhun yazıtlarında anne anlamında kullanılan kelime nedir sorusunun cevabı;

Göktürlerde doğuran, anne, ana anlamında ÖG kelimesi kullanılmıştır.