Orhun yazıtları 38 harfli göktürk alfabesi ile mi yazılmıştır?

Orhun yazıtları 38 harfli göktürk alfabesi ile mi yazılmıştır?

Orhun yazıtları 38 harfli göktürk alfabesi ile mi yazılmıştır?

Cevap: Evet, Orhun Yazıtları 38 harfli Göktürk alfabesi ile yazılmıştır. Bu alfabe, Türk dillerinin en eski yazılı kaynaklarından biridir ve Türk tarihinin ve kültürünün anlaşılması açısından büyük önem taşır.

Göktürk alfabesi, metinlerde sadece Türkçe değil, aynı zamanda Moğolca, Sibirya dilleri ve Ural dillerinde de kullanılmıştır. Orhun Yazıtları, İstanbul’daki Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir ve Türk tarihçiliği için çok büyük bir öneme sahiptir