Oran sorusu

2/5/1/15=2/3/x

Yukarıdaki eşitlikte x aşağıdakilerden hangisine eşittir?